home Okategoriserade Inredningen ur ett historiskt perspektiv

Inredningen ur ett historiskt perspektiv

I alla tider har människan velat göra det snyggt omkring sig oavsett om hon har bott i en koja i skogen eller i en fin villa utanför någon storstad. Möbler har naturligtvis inte alltid funnits och då har man tagit tillvara på det som fanns i naturen, såsom grenar, stammar, stenar och granris samt djurhudar och annat bekvämt att svepa om sig eller dekorera med. Om man tittar på den moderna inredningen förekommer alla ovanstående saker ofta i interiören på något sätt, inte minst i juldekorationer och arrangemang. Om vi ser till inredningens historia – vad kan vi säga om den?

Hantverket genom tiderna

Ända sedan urminnes tider har människor skapat hantverk, främst på grund av viss symbolik, men senare även för att sälja i byteshandel eller för pengar. Hantverk och utsmyckningar hade och har fortfarande stor betydelse beroende på tro, stam eller tillhörande grupp. Mycket av hantverket hade och har fortfarande en funktionell roll och ska alltså tjäna ett syfte. Med tiden har dessa ”prylar” dock även letat sig in i människors hem för att bli en prydnad i hemmen. Många av hantverkstrenderna fick ett lyft i och med att upptäcktsresande seglade runt på de 7 haven och tog med saker de fann långväga ifrån och började använda i sina egna länder.

Hoven satte trenderna

Alltsedan vi har haft kejsare eller kungligheter som styrt de olika nationerna, har deras inredning satt trender som sedan förts vidare till folket. En säng eller en stol hade ingen annan avsikt förr i tiden än att låta en person sova eller sitta i den och själva designen var ingenting man lade någon större vikt vid. Under 1600- och 1700-talen då upptäckter från andra världsdelar satte sina spår och olika stilar började ta fart, kom möbeldesign och även mode att bli centrum för de rikas blickar – på den tiden kejsare, tsarer, furstar och kungar.

Möbeldesign

Ordet möbel kommer de facto från latinet och betyder mobilis. Det syftar till en produkt som är avsedd för att antingen fungera som inredning, men också för att underlätta för människor – såsom att sitta på, ligga i eller förvara i. Vissa möbler har en längre och mer komplicerad historia än andra beroende på vad de var tänkta att användas till.

De flesta möbler har haft ett mycket enkelt utseende från början och har med tiden utvecklats både ur designmässigt och funktionsmässigt perspektiv. Vissa möbler har även använts till en sak när de kom till och sedan börjat att övergå till att få ett annat användningsområde. Ett exempel på det är skänken.

Svensk möbelhistoria

Sverige hade sin bästa guldålder beträffande möbeldesign, på 1700-talet. Det var finsnickeriet som främst syntes i slottens alla rum och mycket av inspirationen kom från Holland, England och Tyskland. En av Sveriges största möbeldesigner genom tiderna är Carl Malmsten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

smart-magazine