home Interiör Hälsosam inomhusmiljö

Hälsosam inomhusmiljö

Många av oss spenderar mycket tid i hemmet, vilket sätter krav på att vår inomhus miljö ska vara trivsam och hälsosam. Vi blir mer och mer medvetna om vad och hur vi kan göra för att vår inomhusmiljö ska vara så ren och fräsch som möjligt. Det här kan handla om allt från att avlägsna mögel och utföra radonmätning i huset till att rena luften med luftrenare och växter.
Inomhusmiljö förr och idag

Olika hus och bostäder har olika bra inomhusmiljö. Det gäller såväl gamla som nybyggda hus. Bland äldre hus kan fuktskador lätt uppstå, vilket ofta beror på felaktiga tilläggsisoleringar eller andra tillbyggnationer. Det här kan i sin tur ge upphov till mögel. Det går egentligen inte att säga om inomhusmiljön var bättre eller sämre förr än idag, då varje enskild byggnad har sina egna förutsättningar. Ett hus vars inomhusmiljö var godkänd för flera år sedan kanske idag inte uppfyller dessa krav, då såväl natur som andra byggnationer i närområdet kan ha haft en inverkan över tid. Det är därför viktigt att både kontrollera fuktskador och mögel och radonhalter regelbundet. Radonet är den miljöfaktor i inomhusmiljöer som orsakar flest skador och dödsfall på människor, vilket gör den extra viktigt att kontrollera.1280px-Epipremnum_aureum1542991393
Enkla tips för att få en bättre inomhusmiljö

Förutom att mäta och kontrollera radon, fukt och mögel i bostaden finns det andra, betydligt enklare, knep som kan vara bra att känna till om du vill ha en fräschare inomhusmiljö. Om du följer dessa tips får du snabbt en fräschare inomhusmiljö, men också en hälsosammare inomhusmiljö i längden.

  • Vädra regelbundet – det gäller även under vinterhalvåret. En kort stund räcker.
  • Kontrollera ventilationen och byt filter i ventilationssystemet regelbundet.
  • Städa med jämna mellanrum – damm är i synnerhet inte bra för allergiker.
  • Rök inte inomhus.
  • Vädra nya möbler.
  • Skaffa växter som har en renande effekt – fredskalla, gullranka, ampellilja och svärmorstunga är både enkla att ta hand om och bra för vår inomhusmiljö.

Dessa tips är enkla att följa och göra till dagliga eller årliga rutiner i ditt hem. Dessa är extra viktiga för dig som är allergiker, har astma eller har andra problem med lungorna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

smart-magazine